• cpbaner

Đèn chống nước & bụi & chống ăn mòn

 • SFY51 series Waterproof plastic dust-proof anti-corrosion (LED) fluorescent lamps

  Sê-ri SFY51 Đèn huỳnh quang chống ăn mòn (LED) bằng nhựa không thấm nước chống bụi

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi chiếu sáng đường khác.


 • SFD68 series Water dustcorrosion-proof lamp

  Sê-ri SFD68 Đèn chống ăn mòn nước

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng.


 • SFD66 series Water dustcorrosion-proof streetlamp

  Sê-ri SFD66 Đèn đường chống ăn mòn nước

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng.


 • SFD65 series Water dustcorrosion-proof full flood lamp(floodlight)

  Sê-ri SFD65 Đèn pha chống ăn mòn nước (đèn pha)

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng.


 • SFD53S series Waterproof and dustproof anti-corrosion lamps

  Sê-ri SFD53S Đèn chống ăn mòn chống thấm nước và chống bụi

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng.


 • SFD53 series Water dustcorrosion-proof lamp

  Sê-ri SFD53 Đèn chống ăn mòn nước

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng ngập lụt, chiếu sáng đèn đúc hoặc chiếu sáng đường phố.


 • SFD-LED series Waterproof, dust and corrosion-resistant LED lights (C type)

  Sê-ri SFD-LED Đèn LED chống nước, chống bụi và chống ăn mòn (loại C)

  1. Các khu vực có nhiều mưa hơn, nhiều độ ẩm hơn và phun muối nặng hơn;

  2. Nơi làm việc ẩm ướt, có hơi nước;

  3. Độ cao không quá 2000m;

  4. Môi trường làm việc có chứa bụi không cháy được như bụi cát, bụi;

  5. Môi trường làm việc có chứa khí ăn mòn như axit yếu, bazơ yếu;

  6. Áp dụng cho các dự án cải tạo tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và những nơi khó bảo trì, thay thế;

  7. Làm đèn chiếu sáng đường dài và chiếu sáng đường phố cho các ngành xăng dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và các nơi khác.


 • SFD-LED series Waterproof, dust and corrosion-resistant LED lights (B type)

  Sê-ri SFD-LED Đèn LED chống nước, chống bụi và chống ăn mòn (loại B)

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Chiếu sáng cho các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo trì thay thế những nơi khó khăn;

  7. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng.

  8. Đối với -50 ℃ trên môi trường nhiệt độ thấp.


 • SFD-LED series Waterproof and dustproof anti-corrosion LED lights (A type)

  Sê-ri SFD-LED Đèn LED chống ăn mòn chống thấm nước và chống bụi (Loại A)

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn.

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước.

  3. Độ cao không quá 2000m.

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và các loại bụi khó cháy khác.

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, bazơ yếu và các khí ăn mòn khác.

  6. Chiếu sáng cho các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo trì thay thế những nơi khó khăn;

  7. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng.

  8. Đối với -50 ℃ trên môi trường nhiệt độ thấp.


 • SFCG71 series Waterproof, dustproof and anticorrosive LED light

  Dòng SFCG71 Đèn LED chống nước, chống bụi và chống ăn mòn

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn;

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước;

  3. Cao độ không quá 2000m;

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và bụi khó cháy khác;

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, axit yếu và bụi ăn mòn khác;

  6. Chiếu sáng cho các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo trì thay thế những nơi khó khăn;

  7. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng ngập lụt, chiếu sáng chiếu sáng hoặc chiếu sáng đường phố.


 • SFCG71 series Waterproof, dustproof and anticorrosive LED lamp (tempered glass transparent cover)

  Dòng SFCG71 Đèn LED chống nước, chống bụi và chống ăn mòn (nắp trong suốt bằng kính cường lực)

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn;

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước;

  3. Cao độ không quá 2000m;

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và bụi khó cháy khác;

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, axit yếu và bụi ăn mòn khác;

  6. Chiếu sáng cho các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo trì thay thế những nơi khó khăn;

  7. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng ngập lụt, chiếu sáng chiếu sáng hoặc chiếu sáng đường phố.

 • SFCG72 series Waterproof, dustproof and anticorrosive LED (cast flood road) lamp

  Dòng SFCG72 Đèn LED chống nước, chống bụi và chống ăn mòn (đường ngập lụt)

  1. Mưa nhiều quanh năm, độ ẩm, sương muối nhiều vùng nặng hơn;

  2. Môi trường làm việc ẩm ướt, nơi có hơi nước;

  3. Cao độ không quá 2000m;

  4. Môi trường làm việc có bụi cát, bụi bẩn và bụi khó cháy khác;

  5. Môi trường làm việc có chứa axit yếu, axit yếu và bụi ăn mòn khác;

  6. Chiếu sáng cho các công trình tiết kiệm năng lượng và bảo trì thay thế những nơi khó khăn;

  7. Như dầu, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm, quân sự, kho bãi và những nơi khác chiếu sáng ngập lụt, chiếu sáng chiếu sáng hoặc chiếu sáng đường phố.