• cpbaner

Đèn chống cháy nổ và đèn lồng

 • BGD series Explosion-proof high pole lamp

  Sê-ri BGD Đèn cực cao chống cháy nổ

  1. Sử dụng rộng rãi trong các công trình quốc phòng, công trình hàng không, công trình cảng, kho chứa, bến hàng nguy hiểm quy mô lớn, công nghiệp khai thác giếng dầu, hóa dầu cần diện tích chiếu sáng tập trung lớn;

  2. Áp dụng cho môi trường khí dễ nổ tại Vùng 1, Vùng 2;

  3. áp dụng cho khí nổ atmo-cầu II A, IIB, II C;

  4. Thích hợp cho môi trường bụi dễ cháy 21, 22;

  5. Áp dụng cho các yêu cầu bảo vệ của những nơi cao, ẩm ướt.


 • FCT95 series Explosion-proof inspection lamp

  Sê-ri FCT95 Đèn kiểm tra chống cháy nổ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường độc hại khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác cho mục đích kiểm tra và chiếu sáng di động;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển nổ: cấp IIA, IIB, IIC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 21, 22;

  5. Nó thích hợp cho những nơi yêu cầu bảo vệ cao, độ ẩm và khí ăn mòn.

  6. Thích hợp cho chiếu sáng kiểm tra di động.


 • BSD4 series Explosion-proof floodlight

  Sê-ri BSD4 Đèn pha chống cháy nổ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong khai thác dầu, lọc dầu, công nghiệp hóa chất, quân sự và môi trường nguy hiểm khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác để chiếu sáng thông thường và chiếu sáng làm việc;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển bùng nổ: lớp ⅡA, ⅡB, ⅡC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 22, 21;

  5. Thích hợp cho các yêu cầu bảo vệ cao, những nơi ẩm ướt.


 • BSD4 series Explosion-proof project lamp

  Sê-ri BSD4 Đèn dự án chống cháy nổ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong khai thác dầu, lọc dầu, công nghiệp hóa chất, quân sự và môi trường nguy hiểm khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác để chiếu sáng thông thường và chiếu sáng làm việc;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển bùng nổ: lớp ⅡA, ⅡB, ⅡC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 22, 21;

  5. Thích hợp cho các yêu cầu bảo vệ cao, những nơi ẩm ướt.


 • BAD63-A series Solar explosion-proof street light

  Sê-ri BAD63-A Đèn đường chống cháy nổ năng lượng mặt trời

  1. Được sử dụng rộng rãi trong các môi trường nguy hiểm như thăm dò, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các giàn khoan dầu khí ngoài khơi, tàu chở dầu, v.v ... Sử dụng chiếu sáng chung và chiếu sáng công trình;

  2. Áp dụng cho các dự án cải tạo tiết kiệm năng lượng chiếu sáng và những nơi khó bảo trì, thay thế;

  3. Áp dụng cho Vùng 1 và Vùng 2 của môi trường khí dễ nổ;

  4. Áp dụng cho môi trường khí nổ IIA, IIB, IIC;

  5. Áp dụng cho khu vực 21 và 22 của môi trường bụi dễ cháy;

  6. Áp dụng cho những nơi có yêu cầu bảo vệ cao và độ ẩm;

  7. Thích hợp cho môi trường nhiệt độ thấp trên -40 ° C.


 • FCBJ series Explosion-proof acoustic-optic annunciator

  Dòng FCBJ Bộ truyền tín hiệu quang âm chống cháy nổ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong các môi trường thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường nguy hiểm khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi nguy hiểm khác để báo tín hiệu tai nạn hoặc làm tín hiệu chỉ dẫn;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển bùng nổ: lớp ⅡA, ⅡB, ⅡC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 22, 21;

  5. Thích hợp cho các yêu cầu bảo vệ cao, những nơi ẩm ướt.


 • ABSg series Explosion-proof tank inspection lamp

  Sê-ri ABSg Đèn kiểm tra két chống cháy nổ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong khai thác dầu, lọc dầu, hóa chất, quân sự và những nơi nguy hiểm khác cho mục đích chiếu sáng quan sát cục bộ;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển bùng nổ: lớp ⅡA, ⅡB, ⅡC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 22, 21;

  5. Thích hợp cho các yêu cầu bảo vệ cao, những nơi ẩm ướt.


 • MSL4700 series Multifunction pocket explosion-proof lights

  MSL4700 Sê-ri Đèn chống cháy nổ bỏ túi đa chức năng

  1. Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường độc hại khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác cho mục đích kiểm tra và chiếu sáng di động;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 0, vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển nổ: cấp IIA, IIB, IIC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 20, 21, 22;

  5. Nó thích hợp cho những nơi yêu cầu bảo vệ cao, độ ẩm và khí ăn mòn.


 • JM7300 series Miniature explosion-proof flashlight

  Dòng JM7300 Đèn pin chống cháy nổ thu nhỏ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường độc hại khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác cho mục đích kiểm tra và chiếu sáng di động;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 0, vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển nổ: cấp IIA, IIB, IIC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 20, 21, 22;

  5. Nó thích hợp cho những nơi yêu cầu bảo vệ cao, độ ẩm và khí ăn mòn.


 • IW5510 series Portable light explosion-proof inspection work lights

  Sê-ri IW5510 Đèn làm việc kiểm tra chống cháy nổ di động

  1. Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường độc hại khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác cho mục đích kiểm tra và chiếu sáng di động;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 0, vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển nổ: cấp IIA, IIB, IIC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 20, 21, 22;

  5. Nó thích hợp cho những nơi yêu cầu bảo vệ cao, độ ẩm và khí ăn mòn.


 • IW5130/LT series Miniature explosion-proof headlights

  Dòng IW5130 / LT Đèn pha chống cháy nổ thu nhỏ

  1. Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường độc hại khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác cho mục đích kiểm tra và chiếu sáng di động;

  2. Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3. Bầu khí quyển bùng nổ: lớp ⅡA, ⅡB, ⅡC;

  4. Thích hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 22, 21;

  5. Nó thích hợp cho những nơi yêu cầu bảo vệ cao, độ ẩm và khí ăn mòn.


 • BS51 series Explosion-proof- aiming flashlight

  Sê-ri BS51 Đèn pin nhắm mục tiêu chống cháy nổ

  1.Được sử dụng rộng rãi trong thăm dò dầu khí, lọc dầu, hóa chất, quân sự và các môi trường nguy hiểm khác và các dàn khoan dầu ngoài khơi, tàu chở dầu và những nơi khác cho mục đích kiểm tra và chiếu sáng di động;

  2.Phù hợp với môi trường khí nổ vùng 1, vùng 2;

  3.Bầu khí quyển bùng nổ: lớp ⅡA, ⅡB, ⅡC;

  4 .Phù hợp với môi trường bụi dễ cháy khu vực 22, 21;

  5.Thích hợp cho các yêu cầu bảo vệ cao, những nơi ẩm ướt.